PEMBANTU/ EKSEKUTIF AKAUN

Peranan & Tanggungjawab

 • Bertanggungjawab untuk menetapkan akaun penuh
 • Bertanggungjawab untuk menutup akaun bulanan yang tepat pada masanya.
 • Bertanggungjawab untuk akaun projek.
 • Sediakan laporan akaun akhir.
 • Berhubung dengan juruaudit luaran dan setiausaha syarikat.
 • Penyesuaian akaun akruan, akaun prabayar dan lejar pembekal.
 • Sentiasa kemaskini kutipan dan hutang.

Kelayakan & Keperluan

 • Ijazah Sarjana Muda Kewangan / Perakaunan atau setara.
 • Graduan Baru
 • Komputer celik, pengalaman dan pengetahuan dalam perisian Perakaunan UBS.
 • Boleh memberi kerjasama dengan baik dan berkerja di bawah tekanan.
 • PNGK 2.50 ke atas.