KERANI TAPAK

Peranan & Tanggungjawab

  • Sediakan surat dan laporan, memfailkan dokumentasi, mentadbir telefon / faks, kemasukan data dan balas e-mel.
  • Penerimaan umum di pejabat tapak dan bertanggungjawab untuk keperluan stesen dan pejabat.
  • Seorang yang mahir dan biasa dengan komputer dan program yang berkaitan dengan industri.
  • Berpengetahuan dalam setiap aspek yang berkaitan dengan kerja pejabat.

Kelayakan & Keperluan

  • Sekurang-kurangnya Diploma / Sijil daripada universiti yang diiktiraf. Pengalaman minimum 1 tahun dalam kapasiti yang sama.
  • Diutamakan warganergara dengan lesen memandu yang sah.
  • Mesti celik komputer dan dapat mengendalikan Microsoft Words dan Excel serta PowerPoint.
  • Seorang yang bersemangat pasukan dengan keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat.
  • Jenis Kerja: Sepenuh masa.