JURUUKUR BAHAN

Peranan & Tanggungjawab

 • Untuk melaporkan kepada Pengurus QS dan bertanggungjawab untuk semua QS dan perkara kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pembinaan termasuk tetapi tidak terhad kepada sijil pembayaran, tuntutan, pesanan variasi, dll.
 • Memberi bantuan kepada pasukan semasa rundingan, timbang tara atau apa-apa bentuk penyelesaian pertikaian yang lain.
 • Harga / ramalan kos bahan-bahan yang berbeza yang diperlukan untuk projek itu.
 • Menyediakan dokumen tender, kontrak, belanjawan, kuantiti dan dokumentasi lain.
 • Mengesan perubahan kepada reka bentuk dan / atau kerja-kerja pembinaan dan menyesuaikan unjuran anggaran dengan sewajarnya.
 • Ukur dan nilai kerja yang dilakukan di tapak.
 • Berhubung dengan pelanggan dan profesional pembinaan lain, seperti pengurus tapak, pengurus projek dan penyelaras projek.
 • Menjalankan tanggungjawab lain yang berkaitan dengan kedudukan ini sebagaimana yang sesuai.

Kelayakan & Keperluan

 • Sekurang-kurangnya Diploma / Ijazah dalam Ukur Bahan dari universiti yang diiktiraf diiktiraf.
 • Pemohon graduan baru digalakkan memohon.
 • Kemahiran komputer dan kemahiran komunikasi yang sangat baik adalah penting.
 • Seorang semangat berpasukan dengan keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat.
 • Boleh bekerja di bawah tekanan dan secara bebas dengan pengawasan yang minimum.
 • Jenis Kerja: Sepenuh masa